จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2548
Website counters
มหาวิทยาลัยพายัพ e-registrar e-learning e-studentloan กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตรวจสอบยอดเงินกู้ยืม ktb  ตรวจสอบยอดเงินกู้ยืม ibank ตารางคำนวณเงินผ่อนชำระเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ประกาศอนุมัติทุนมหาวิทยาลัย
 
 
การจัดการความรู้ (KM)
 

ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558
(update 24/07/58)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558


ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันกู้เงิน ภาคเรียนที่ 2/2558

สำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ครั้งที่ 1 และ นักศึกษาที่เซ็นยืนยันฯ ผิด
ให้เข้าประชุมเซ็นยืนยันฯ ครั้งที่ 2
ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง PT201 อาคารพันธสัญญา (เขตแม่คาว)

***ให้นักศึกษาเตรียมเอกสาร ตามประกาศฉบับที่ 15/2558 ข้อที่ 5 มาในวันประชุมฯ***

(ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.พ. 59; 15.40น.)

สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่มที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน
และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ. 2559 (เวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ งานทุนการศึกษา ห้อง 103 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยาพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
     2. สำเนาสมุดธนาคารของผู้ปกครอง (ทุกธนาคาร ยกเว้น ธ.ออมสิน และ ธกส.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 7832

(ประกาศ ณ วันที่ 8 ก.พ. 2559)


ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 15/2558
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศ และ เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เซ็นยืนยันเทอม 2/2558

ตรวจสอบผลการจองรอบการประชุม
(25 ม.ค. 59; 17.40)

รอบการประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559

จองเข้าประชุม รอบที่ 1 เขตแม่คาว เวลา 09.00-11.30 น. (รับเอกสาร 08.45 น.)
จองเข้าประชุม รอบที่ 2 เขตแม่คาว เวลา 13.00-14.00 น. (รับเอกสาร 12.45 น.)
จองเข้าประชุม รอบที่ 3 เขตแก้วนวรัฐ เวลา 15.30-16.30 น. (รับเอกสาร 15.15 น.)


(ประกาศ ณ วันที่ 21 ม.ค. 59; 16.30น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 14/2558
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน และการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่มตรวจสอบวงเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2558
(สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.ทุกกลุ่ม)


(ประกาศ ณ วันที่ 1 ธ.ค. 58; 17.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา


ตรวจสอบสถานะการส่งใบคำยืนยันกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2558
(สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ.ทุกกลุ่ม)


(ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ย. 58; 10.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา


ฉบับที่ 12/2558
เรื่อง การยืนยันคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2558 ในระบบ e-Studentloan

(สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. ทุกกลุ่ม)ฉบับที่ 13/2558
เรื่อง การยืนยันคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2558 ในระบบ e-Studentloan

(สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กรอ. ทุกกลุ่ม)


(ประกาศ ณ วันที่ 3 พ.ย. 58; 16.00น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
ฉบับที่ 11/2558
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2558 (กลุ่ม K, I และ P)


ตรวจสอบรายชื่อแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม
(เฉพาะกลุ่ม K, I และ P)

(ประกาศ ณ วันที่ 1 พ.ย. 58; 13.00น.)


ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558


ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2558(ประกาศ ณ วันที่ 26 ต.ค. 58; 15.00น.)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าประชุม
เซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2558 ครั้งที่ 2

ตรวจสอบรายชื่อ

(ประกาศ ณ วันที่ 14 ต.ค. 58; 19.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่มประกาศฉบับที่ 8/2558
เรื่อง การตรวจสอบสถานะการกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2558

สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม

คลิ๊กเพื่อตรวจสอบสถานะ


ประกาศฉบับที่ 9/2558
เรื่อง การบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan

สำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 (กลุ่ม P)


ประกาศฉบับที่ 10/2558
เรื่อง การตรวจสอบจำนวนเงินค้างชำระในระบบ e-Registrar และชำระเงินส่วนเกินจากเงินกู้ยืม

สำหรับนักศึกษาที่มีสถานะเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนถูกต้อง และ ส่งธนาคารเรียบร้อยแล้ว(ประกาศ ณ วันที่ 2 ต.ค. 58; 21.00น.)

ประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3


ตรวจสอบผลการอนุมัติ

ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (update 24/07/58)
ฉบับที่ 7/2558
เรื่อง การดำเนินการทำสัญญาและส่งสัญญากู้ยืมเงิน กรอ. ปีการศึกษา 2558
สำหรับ กลุ่มกู้ยืม กรอ. รายใหม่ ชั้นปีที่ 1 (กลุ่ม P)
ขั้นตอนการกรอกสัญญากู้ยืม กรอ. ผ่านระบบ e-Studentloan
หนังสือนำ เพื่อเซ็นสัญญาต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่น หรือ นายทะเบียนท้องที่

(ประกาศ ณ วันที่ 25 ก.ย. 58; 17.00น.)


สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่มที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน
และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2558 (เวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ งานทุนการศึกษา ห้อง 103 อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยาพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558
     2. สำเนาสมุดธนาคารของผู้ปกครอง (ทุกธนาคาร ยกเว้น ธ.ออมสิน และ ธกส.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 7832

(ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ย. 2558)ประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 ณ หอประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ (เขตแม่คาว)

รอบที่ 1 เวลา 10.00-11.00 น.
(รับเอกสาร 09.45 น.)

รอบที่ 2 เวลา 15.00-16.00 น. (รับเอกสาร 14.45 น.)

ตรวจสอบสถานะการจองรอบประชุมเซ็นยืนยันฯ

นักศึกษาที่ไม่ได้จองรอบ หรือ ไม่ได้รอบตามที่จองไว้ หรือ จองแล้วไม่ปรากฎว่ามีชื่อจอง ให้เข้าประชุมตามรอบที่นักศึกษาต้องการเข้าประชุม

***หากนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงรอบการประชุม ขอให้โทรศัพท์แจ้งที่งานทุนการศึกษา
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ก่อนเวลา 14.00 น.***

(ประกาศ ณ วันที่ 16 ก.ย. 58; 20.15น.)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าประชุมเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 1/2558

ตรวจสอบรายชื่อและจองรอบประชุม
(รายชื่อ update 16/09/58; 08.00 น.)
ปิดการจองรอบประชุม 16/09/58; 17.00 น.

(ประกาศ ณ วันที่ 14 ส.ค. 58; 18.00น.)

ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กรอ. รายเก่า กลุ่ม M, N และ Y

ขอให้นักศึกษาที่ตรวจสอบรายชื่ออนุมัติและปรากฎวงเงินกู้ยืมแล้ว (ตรวจสอบรายชื่อ)
ให้ดำเนินการเข้าระบบ e-Studentloan เพื่อบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 – 12 กันยายน 2558 โดยดูวิธีการบันทึกจำนวนเงินฯ ในประกาศ ฉบับที่ 3/2558
หลังจากนั้นให้ดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เซ็นยืนยัน ในวันที่ 14 ก.ย. 58 เวลา 18.00 น.

(ประกาศ ณ วันที่ 10 ส.ค. 58; 16.00น.)

ประกาศงานทุนการศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ฉบับที่ 6/2558
เรื่อง การบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. กลุ่ม K, I และ T

ขอให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. กลุ่ม K, I และ T ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม และทำสัญญากู้ยืมเรียบร้อยแล้ว 
เข้าระบบ e-Studentloan เพื่อบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 10  – 12 กันยายน 2558

**กรุณาดำเนินการตามประกาศ ฉบับที่ 6/2558**

(ประกาศ ณ วันที่ 10 ส.ค. 58; 14.00น.)


ประกาศผลการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2


ขั้นตอนสำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. กลุ่ม K, I และ T
  1. ตรวจสอบรายชื่อผลการอนุมัติกู้ยืม ตรวจสอบรายชื่อ
  2. ดำเนินการทำสัญญาและส่งสัญญา ตามประกาศ ฉบับที่ 5/2558
       - กรอกสัญญาในระบบ e-Studentloan ขั้นตอนการกรอกสัญญา
       - เซ็นสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ตามเวลาที่กำหนด ดังนี้
    วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์  สาขาวิชาการตลาด
    วันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ได้แก่   สาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
    วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  วิทยาลัยดุริยศิลป์  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์
    วันพุธที่ 2 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค (กลุ่ม K และ I)
    วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 13.30-16.00 น. ได้แก่  สาขาวิชาจิตวิทยา  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค (กลุ่ม T)
       - ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษากู้ยืม วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล (เขตแม่คาว)
    ลงทะเบียน 08.45 - 09.15 น.
    เริ่มประชุม 09.15 น.
    เลิกประชุม 12.00 น.

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ทุกกลุ่ม (ยกเว้น กลุ่ม K, I, T และ L)
  1. ตรวจสอบรายชื่อผลการอนุมัติกู้ยืม ตรวจสอบรายชื่อ
  2. ดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-Studentloan ตามประกาศ ฉบับที่ 3/2558 ให้เสร็จสิ้น
    ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. รายใหม่ กลุ่ม P
  1. ตรวจสอบรายชื่อ และ วงเงินการกู้ยืม กรอ. ตรวจสอบรายชื่อ
  2. ประชุมผู้ปกครองและนักศึกษากู้ยืม วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล (เขตแม่คาว)
         ลงทะเบียน 08.45 - 09.15 น.
         เริ่มประชุม 09.15 น.
         เลิกประชุม 12.00 น.

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. ทุกกลุ่ม (ยกเว้น กลุ่ม P)
  1. ตรวจสอบรายชื่อ และ วงเงินการกู้ยืม กรอ. ตรวจสอบรายชื่อ
  2. ติดตามผลการอนุมัติอีกครั้งประมาณ กลางเดือน กันยายน 2558
     ***เนื่องจากกองทุนฯ ยังไม่เปิดระบบให้สถานศึกษาดำเนินการบันทึกข้อมูล***

ตรวจสอบผลการอนุมัติ

ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (update 24/07/58)
ฉบับที่ 5/2558
เรื่อง การดำเนินการทำสัญญาและส่งสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2558
สำหรับกลุ่มกู้ยืม กยศ. รายใหม่ทุกชั้นปี และ กยศ. ต่อเนื่องจากสถาบันเดิม (กลุ่ม K I และ T)
ขั้นตอนการกรอกสัญญา ในระบบ e-Studentloan (เฉพาะ กยศ. กลุ่ม K, I และ T)
หนังสือนำ เพื่อเซ็นสัญญาต่อหน้านายทะเบียนท้องถิ่น หรือ นายทะเบียนท้องที่
ประกาศฉบับที่ 3/2558
สำหรับกลุ่ม A, B, C, D, E, F, G, J, Q, R, U, V, W และ X

(ประกาศ ณ วันที่ 28 ส.ค. 58; 18.00น.)


ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กลุ่ม A, B, C, D, E, F, G, J, Q, R, U, V, W และ X ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมแล้ว

สามารถดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 3/2558 ได้แล้ว

(ประกาศ ณ วันที่ 5 ส.ค. 58; 14.00น.)


ประกาศอนุมัติการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กลุ่ม A, B, C, D, E, F, G, J, Q, R, U, V, W และ X

ตรวจสอบผลการอนุมัติ
เฉพาะกลุ่ม A, B, C, D, E, F, G, J, Q, R, U, V, W และ X

ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (update 24/07/58)
ประกาศฉบับที่ 3/2558 สำหรับกลุ่ม A, B, C, D, E, F, G, J, Q, R, U, V, W และ X

(ประกาศ ณ วันที่ 29 ก.ค. 58; 17.00น.)

ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการการอนุมัติกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ
การขยายเวลารับแบบคำขอกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2558


ปฏิทินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (update 24/07/58)
ประกาศฉบับที่ 2/2558 สำหรับกลุ่ม K, I, M, N, P, T และ Y
ประกาศฉบับที่ 3/2558 สำหรับกลุ่ม A, B, C, D, E, F, G, J, Q, R, U, V, W และ X
ประกาศฉบับที่ 4/2558 ขยายเวลารับแบบคำขอกู้ยืมเงิน
 

(ประกาศ ณ วันที่ 24 ก.ค. 58; 11.00น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

ตรวจสอบสถานะการแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม และ วงเงินกู้ยืมปีการศึกษา 2558

***นักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบคำขอกู้ยืมแก้ไขให้สำนักทุนฯ หากนักศึกษาส่งให้เสร็จภายในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 สำนักทุนฯ จะดำเนินการ update วงเงินกู้ยืมในระบบ e-Registrar เพื่อให้นักศึกษามีวงเงินกู้ยืม และ นักศึกษาชำระเงินส่วนต่างจากเงินกู้ยืม***

(ประกาศ ณ วันที่ 6 ก.ค. 58; 17.00น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 1/2558
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2558 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

ตรวจสอบรายชื่อ

(ประกาศ ณ วันที่ 12 มิ.ย. 58)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 13/2557
เรื่อง การยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 24 มี.ค. 2558, เวลา 12.00น.)

ประกาศสำหรับนักศึกษาที่ไม่เข้าประชุมรวม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 โดยในวันดังกล่าวนักศึกษาจะได้รับเอกสารเพื่อยื่นขอกู้ยืมปีการศึกษา 2558 และ เอกสารการกู้ยืมปีการศึกษา 2557 ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้


1. รายงานตัวและเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 09.15 น. (พิธีเปิดเสร็จประมาณ 10.00 น.) ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร (เขตแม่คาว)

2. นักศึกษาเขียนจดหมายลาประชุม (เขียนด้วยลายมือนักศึกษา-เขียนด้วยตัวบรรจง)
      - เนื้อความในจดหมาย อธิบายเหตุผลหรือสาเหตุโดยละเอียด ที่ไม่สามารถเข้าประชุมรวมได้
      - ลงชื่อนักศึกษา
      - ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

3. ส่งจดหมายลาที่สำนักทุนการศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2558 เวลา 09.00-11.00 และ 13.30-16.00 น. (วันที่ 2 เม.ย. 58 ส่งได้เฉพาะช่วงบ่าย)

ยกเลิกการส่งจดหมายลา ในวันที่ 3 เมษายน 2558
(ประกาศ ณ วันที่ 26 มี.ค. 58)

(ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค. 2558, เวลา 19.30น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 12/2557
เรื่อง ให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม เข้าโครงการ "สร้างจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" (ประชุมรวม)


สำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กำหนดให้มีการประชุมเซ็นยืนยันกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย)
ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00น. ณ สำนักทุนการศึกษา อาคารพันธกร เอกสารประกอบการเซ็นยืนยันให้นักศึกษาอ้างอิงจากประกาศฉบับที่ 11/2557

***หากนักศึกษาไม่เข้าเซ็นยืนยันในครั้งนี้ นักศึกษาจะไม่สามารถกู้ยืมเทอม 2/2557 ได้ เนื่องจากระบบการให้กู้ยืมจะเปิดเป็นวันสุดท้าย***

ขอให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. 2558)

นักศึกษาที่เซ็นยืนยันผิด สามารถมาเซ็นได้ระหว่างเวลา 09.30-11.00น. หรือ เวลา 14.00น.

(ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.พ. 2558, เวลา 18.00น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 12/2557
เรื่อง ให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม เข้าโครงการ "สร้างจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" (ประชุมรวม)

ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.30 น.
ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

(ประกาศ ณ วันที่ 18 ก.พ. 2558, เวลา 10.00น.)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน

สำนักทุนการศึกษาฯ กำหนดให้มีการประชุมเซ็นยืนยันกู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ครั้งที่ 2
ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.30น. ณ ห้อง PT201 อาคารพันธสัญญา
เอกสารประกอบการเซ็นยืนยันให้นักศึกษาอ้างอิงกับประกาศฉบับที่ 11/2557


ขอให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557

ตรวจสอบสถานะการเซ็นยืนยันกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ. 2558)


(ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.พ. 2558, เวลา 16.00น.)


สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่มที่ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อน
และมีเงินกู้ยืมที่จะต้องขอรับเงินคืน ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง


download แบบคำร้องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง

ยื่นคำร้องระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2558 (เวลา 09.00-11.30น. และ 13.30-16.30น.)
ณ สำนักทุนการศึกษาฯ อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยาพายัพ เขตแม่คาว

เอกสารประกอบ
     1. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
     2. สำเนาสมุดธนาคารของผู้ปกครอง (ใช้ได้ทุกธนาคาร)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-5324-1255 ต่อ 7832

(ประกาศ ณ วันที่ 2 ก.พ. 2558)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 11/2557
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศและเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2557
สำหรับนักศึกษา กู้ยืม กยศ. และ กรอ.
ปิดการจองรอบประชุมฯ
(สามารถจองรอบการประชุมได้ถึงวันที่ 27 ม.ค. 58 เวลา 16.00)


(ประกาศ ณ วันที่ 23 ม.ค. 2558, เวลา 15.00น.)


สำนักทุนการศึกษาฯ ขอให้นักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกคน
ตรวจสอบสถานะการกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557
และดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 10.00น. ของวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558
หากไม่ดำเนินการ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าเซ็นยืนยันกู้ยืมเทอม 2/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2558)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 11/2557
เรื่อง ปัจฉิมนิเทศและเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคเรียนที่ 2/2557
สำหรับนักศึกษา กู้ยืม กยศ. และ กรอ.

(ประกาศ ณ วันที่ 16 ม.ค. 2558)


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2558
โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

(รับสมัครถึงวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558)

(ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2558)


ชี้แจงกรณีนักศึกษาไม่มีวงเงินกู้ยืมในระบบการลงทะเบียนเรียน (e-Registra)

1.


2.

3.
สำนักทุนฯ ได้กำหนดให้นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 2/2557
ยืนยันกู้ยืมในระบบ e-Studentloan และ พิมพ์ส่งสำนักทุนฯ
ภายในวันที่ 21 พ.ย. 57 (ตามประกาศฉบับที่ 7, 8 และ 9)
สำนักทุนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการขอกู้ยืม
และส่งกรอบวงเงินภาคเรียนที่ 2/2557 ให้แผนกการเงิน (เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 57)
นักศึกษาที่ดำเนินการถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาเท่านั้น
ถึงจะมีวงเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557
  สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีวงเงินกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2557 ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 7, 8 และ 9 โดยเร็วที่สุด
2. จ่ายชำระเงินลงทะเบียนเรียนที่แผนกการเงินทั้งจำนวน
3. ดำเนินการตามประกาศฉบับที่ 10/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 5 ม.ค. 2558)


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ที่ทำเรื่องขอรับเงินคืนผู้ปกครอง ขอให้นักศึกษาตรวจสอบสถานะเงินโอนเข้ามหาวิทยาลัย
และสถานะการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 10/2557
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน และการบันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม

(ประกาศ ณ วันที่ 4 ธ.ค. 2557)


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. และ กรอ. ทุกกลุ่ม
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบวงเงินกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ภาคเรียนที่ 2/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 3 ธ.ค. 2557)


ประกาศสำหรับนักศึกษากู้ยืม กลุ่ม E G และ M

ขอให้นักศึกษากลุ่ม E G และ M ตรวจสอบรายชื่อเพื่อดำเนิเนการแก้ไขและส่งแบบคำขอกู้ยืม
ตามประกาศสำนักทุนการศึกษาฯ ฉบับที่ 7/2557

(ประกาศ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาฯ

ฉบับที่ 8/2557
เรื่อง การยืนยันคำขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กรอ. ทุกกลุ่ม


ฉบับที่ 9/2557
เรื่อง การยืนยันคำขอกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2557 ในระบบ e-Studentloan
สำหรับนักศึกษากู้ยืม กยศ. ทุกกลุ่ม

(ประกาศ ณ วันที่ 7 พ.ย. 2557)


ประกาศสำนักทุนการศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ฉบับที่ 7/2557
เรื่อง การแก้ไขแบบคำขอกู้ยืม กยศ. และ กรอ. ปีการศึกษา 2557 (กลุ่ม E, G และ M)

(ประกาศ ณ วันที่ 5 พ.ย. 2557)

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ. และ กรอ.)
ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษากู้ยืม
(กยศ. และ กรอ.)

ประกาศอนุมัติการกู้ยืม
 
 
Download เอกสารการกู้ยืม
แบบคำขอกู้ยืมเงิน ปี 2558 (เริ่ม 23-03-58)
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว (กยศ.102)
บันทึกแนบท้ายสัญญา กรณี เปลี่ยนผู้ค้ำประกัน
=รายละเอียด= (24-02-56)
หนังสือนำจากมหาวิทยาลัยเพื่อเซ็นสัญญา ณ ภูมิลำเนา
แบบรายงาน ข้อมูลผู้กู้ยืม (กยศ.108)สำหรับนักศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง-ชื่อ-นามสกุล- ที่อย-ระดับการศึกษา-การประกอบอาชีพ (จำนวน 3 ชุด)
แบบรับรองการเป็นผู้กู้รายเก่า (กยศ.111)นักศึกษากู้ต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยพายัพที่ลาออก แล้วจะไปกู้ยืมต่อเนื่องยังสถานศึกษาอื่น
หนังสือขอผ่อนผันชำระหนี้ (กยศ.202)
แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204)
แบบคำร้องทั่วไป สำนักทุนการศึกษา (สนท.01)ใช้สำหรับ
1. ขอทำสมุดประจำตัว
2. ขอคัดสำเนาเอกสารต่างๆ
แบบคำร้องขอคืนเงินผู้ปกครอง
ใบแจ้งคืนเงินกู้ยืม กรอ. ขั้นตอนการดำเนินการ
1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม
2. ยื่นชำระเงินที่สาขาธนาคารกรุงไทย
 
ประกาศสำนักทุนการศึกษา
(กยศ. และ กรอ.)

ปีการศึกษา 2558
ฉบับที่ 15/2558
ฉบับที่ 14/2558
ฉบับที่ 13/2558
ฉบับที่ 12/2558
ฉบับที่ 11/2558
ฉบับที่ 10/2558
ฉบับที่ 9/2558
ฉบับที่ 8/2558
ฉบับที่ 7/2558
 
ปีการศึกษา 2557
 
 
ประกาศเก่า
ประกาศปี 2557
ประกาศปี 2556
ประกาศปี 2555
ประกาศปี 2554