ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 1/2567
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน (Work Scholarship) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

แบบคำขอนักศึกษาทุนทำงาน : Requirement for Work Scholarship Student
ใบสมัครเพื่อขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)


(ประกาศ ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2567, 10.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 5/2566
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน (Work Scholarship) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

แบบคำขอนักศึกษาทุนทำงาน : Requirement for Work Scholarship Student
ใบสมัครเพื่อขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)


(ประกาศ ณ วันที่ 17 ต.ค. 2566, 14.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 3/2566
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนโครงการบริการชุมชน ปีการศึกษา 2566 (Community Service Scholarship)

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภท ทุนโครงการบริการชุมชน
(Financial Assistance Application Form for Community Service Scholarship)

ใบสมัครขอรับทุนโครงการบริการชุมชน (.pdf) (Community Service Scholarship)
ใบสมัครขอรับทุนโครงการบริการชุมชน (.docx) (Community Service Scholarship)


(ประกาศ ณ วันที่ 26 ก.ย. 2566, 18.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 1/2566
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน (Work Scholarship) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แบบคำขอนักศึกษาทุนทำงาน : Requirement for Work Scholarship Student
ใบสมัครเพื่อขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)


(ประกาศ ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2566, 20.00 น.)


ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 3/2565
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน (Work Scholarship) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

แบบคำขอนักศึกษาทุนทำงาน : Requirement for Work Scholarship Student
ใบสมัครเพื่อขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)


(ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย. 2565, 13.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 2/2565
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนโครงการบริการชุมชน ปีการศึกษา 2565 (Community Service Scholarship)

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภท ทุนโครงการบริการชุมชน
(Financial Assistance Application Form for Community Service Scholarship)

ใบสมัครขอรับทุนโครงการบริการชุมชน (.pdf) (Community Service Scholarship)
ใบสมัครขอรับทุนโครงการบริการชุมชน (.docx) (Community Service Scholarship)


(ประกาศ ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565, 09.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 1/2565
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน (Work Scholarship) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)


(ประกาศ ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2565, 13.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ

ใบสมัครทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ใบสมัครขอรับทุนต่อเนื่อง ทุนความสามารถพิเศษ (Talent Scholarship)
ใบสมัครขอรับทุนนักกีฬา (Athlete Scholarship)


(ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2565, 11.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 4/2564
เรื่อง เปิดรับสมัครทุนการศึกษา "PYU สู้ภัยโควิด-19 ปีที่ 2"

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา "PYU สู้ภายโควิด-19 ปีที่ 2"


(ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.พ. 2565, 11.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 3/2564
เรื่อง เปิดรับสมัครทุนโครงการบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2564 (Community Service Scholarship)

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภท ทุนโครงการบริการชุมชน
(Financial Assistance Application Form for Community Service Scholarship)


(ประกาศ ณ วันที่ 8 ธ.ค. 2564, 10.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 2/2564
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน (Work Scholarship) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)


(ประกาศ ณ วันที่ 25 พ.ย. 2564, 17.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 1/2564
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน (Work Scholarship) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)


(ประกาศ ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2564, 09.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ

ใบสมัครทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา2564


(ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ค. 2564, 20.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 5/2563
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน (Work Scholarship) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)
แบบคำขอนักศึกษาทุนทำงาน (สำหรับหน่วยงาน) (Requirement for Work Scholarship Student)


(ประกาศ ณ วันที่ 27 ต.ค. 2563, 14.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 3/2563
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์

ใบสมัครทุนการศึกษาธนาคารไทยพาณิชย์


(ประกาศ ณ วันที่ 19 ส.ค. 2563, 20.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 2/2563
เรื่อง เปิดรับสมัครทุนโครงการบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 (Community Service Scholarship)

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภท ทุนโครงการบริการชุมชน
(Financial Assistance Application Form for Community Service Scholarship)


(ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ค. 2563, 11.30 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 1/2563
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน
(Work Scholarship) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)
แบบคำขอนักศึกษาทุนทำงาน (สำหรับหน่วยงาน) (Requirement for Work Scholarship Student)


(ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.ค. 2563, 11.30 น.)
ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 3/2562
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน ภาคเรียนที่ 2/2562

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)
แบบคำขอนักศึกษาทุนทำงาน (Requirement for Work Scholarship Student)

(ประกาศ ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562, 14.00 น.)

ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 2/2562
เรื่อง เปิดรับสมัครทุนโครงการบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562 (Community Service Scholarship)

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประเภท ทุนโครงการบริการชุมชน
(Financial Assistance Application Form for Community Service Scholarship)


(ประกาศ ณ วันที่ 6 ส.ค. 2562, 17.00 น.)
ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 1/2562
เรื่อง เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน ภาคเรียนที่ 1/2562

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนทำงาน (Work Scholarship)
แบบคำขอนักศึกษาทุนทำงาน (Requirement for Work Scholarship Student)

(ประกาศ ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2562, 17.00 น.)
ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
ฉบับที่ 6/2561
เรื่อง ส่งใบสมัครขอรับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษ และทุนนักกีฬา

ใบสมัครขอรับทุนต่อเนื่อง ทุนความสามารถพิเศษ (Talent Scholarship)
ใบสมัครขอรับทุนต่อเนื่อง ทุนนักกีฬา (Athlete Scholarship)

(ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 2562, 13.30 น.)
ประกาศงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ
1. ทุนการศึกษา “คณะวิทยาศาสตร์ : 45 ปี มพย. (ดาวน์โหลดใบสมัคร)
      คุณสมบัติ : จะต้องมีสัญชาติไทย และสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : จะได้รับทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นภาคเรียนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน 45 ทุน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย

2. ทุนการศึกษา “20 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ 20 ทุน” ดาวน์โหลดใบสมัคร
      คุณสมบัติ : จะต้องมีสัญชาติไทย และสำเร็จการศึกษาในประเทศไทยขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ภาคการศึกษา 2.00 ขึ้นไป และรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤษภาคม 2562
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : จะได้รับทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นภาคเรียนละ 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 20 ทุน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย

3. หลักเกณฑ์ทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ปริญญาตรี ดาวน์โหลดใบสมัคร
      คุณสมบัติ : จะต้องมีสัญชาติไทย และสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤษภาคม 2562
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : จะได้รับทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นภาคเรียนละ 10,000 (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 30 ทุน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย

4. ทุนการศึกษา “บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์” ดาวน์โหลดใบสมัคร
      คุณสมบัติ : จะมีสัญชาติไทย และสำเร็จการศึกษาในประเทศไทย รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ของคณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤษภาคม 2562
      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : จะได้รับทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562     
จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นภาคเรียนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำนวน 15 ทุน

5. ทุนการศึกษา “สร้างนักสื่อสารสากลที่เป็นผู้นำ รุ่นที่ 1” ดาวน์โหลดใบสมัคร
      คุณสมบัติ : 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ผู้สมัครรับทุนการศึกษาสามารถขอเทียบโอนรายวิชาจากต่างสถาบันได้
                   2. จะต้องส่ง Portfolio เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพและความสามารถในการเป็นผู้นำ เป็นนักกิจกรรม เป็นคณะกรรมการโครงการหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ หรือมีหนังสือรับรองจากผู้หนึ่งผู้ใด ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้บริหารองค์กร/องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชนท้องถิ่น ที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้สมัครมีความโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำหรือด้านกิจกรรมสร้างสรรค์

      ทุนการศึกษาที่จะได้รับ : จะได้รับทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน เฉพาะในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2562 จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นภาคเรียนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 45 ทุน และนักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องอยู่หอพักของมหาวิทยาลัย

(ประกาศ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2562, 10.00 น.)